سلول های رنگی که در کیسه های ترشحی مو پیدا می شوند، مواد شیمیایی بنام ملانین تولید می کنند این یک جز تشکیل دهنده در فرآیند شکل گیری مو است. با افزایش سن این سلول ها می میرند و ملانین کم تری در طول رشد مو در دسترس است. این از دست دادن رنگدانه های پوستی باعث می شود موهای خاکستری، نقره ای و در نهایت سفید شوند.

در بسیاری از موارد، کمبود رنگدانه عامل اصلی برای سفید شدن مو است. تولید ملانین به تغذیه مناسب و مکمل های غذایی بستگی دارد. عدم وجود این مواد مغذی باعث کاهش ملانین در پایین سطح قابل قبول می شود.

بنابراین موهای خاکستری و سفید رنگ دانه های موهای خود را از دست می دهند. وقتی کاهش قابل توجهی در رنگدانه های پوستی وجود دارد، مو به خاکستری تبدیل می شود. وقتی مطلقا هیچ رنگی وجود ندارد، سفید می شود. علت دقیق این موضوع هنوز کشف نشده است.